top of page

Halve of partiële knie prothese 

Why replace the knee joint?

normally functioning knee joint has smooth and somewhat elastic cartilage surfaces that glide freely across one another with minimal friction, and allow for normal and pain free movement. Abnormal cartilage wear is called osteoarthritis. Progressive deterioration of the cartilage causes the bones to come into direct contact, leading to deformities, pain and infection.

If non-surgical treatment (physiotherapy, kinesitherapy, analgesic and anti-inflammatory medication) does not adequately alleviate the problem, the knee joint must be replaced by a prosthesis.

Why replace the knee joint?
Physiotherapy

normally functioning knee joint has smooth and somewhat elastic cartilage surfaces that glide freely across one another with minimal friction, and allow for normal and pain free movement. Abnormal cartilage wear is called osteoarthritis. Progressive deterioration of the cartilage causes the bones to come into direct contact, leading to deformities, pain and infection.

If non-surgical treatment (physiotherapy, kinesitherapy, analgesic and anti-inflammatory medication) does not adequately alleviate the problem, the knee joint must be replaced by a prosthesis.

Anatomy of the knee
3kamers4.jpg

The knee is like a house with three rooms. Anatomically speaking, we distinguish between the medial tibio-femoral compartiment on the inside of the knee, the lateral tibio-femoral compartiment on the outside and the patello-femoral compartiment at the front. This "front room" contains the kneecap, which is surrounded by tendons and ligaments.

The knee joint connects two major bones: the shin bone (tibia) and the thigh bone (femur). These both end in a softer layer of cartilage, which funtions as a shock absorber and allows the knee joint to move smoothly.

Anatomy of the knee
Schermafbeelding 2020-11-19 om 17.32.46.

de partiële knieprothese 

de volledige knieprothese

The knee is like a house with three rooms. Anatomically speaking, we distinguish between the medial tibio-femoral compartiment on the inside of the knee, the lateral tibio-femoral compartiment on the outside and the patello-femoral compartiment at the front. This "front room" contains the kneecap, which is surrounded by tendons and ligaments.

The knee joint connects two major bones: the shin bone (tibia) and the thigh bone (femur). These both end in a softer layer of cartilage, which funtions as a shock absorber and allows the knee joint to move smoothly.

Operatie techniek : Robot geassisteerde technologie 

Ook in de geneeskunde zijn er steeds belangrijke technische evoluties om zo nog betere en betrouwbare resultaten te kunnen bekomen met onze patiënten. 

 

Robot geassisteerde (knie) chirurgie is daar een voorbeeld van. 

Alle mensen die in onze dienst een partiële knie prothese operatie krijgen worden behandeld met robot- geassiteerde technolgie met de MAKO robot en met een RESTORIS prothese (Stryker)

Deze technologie geeft ons nog nauwkeurigere instrumenten om met toenemende precisie en accuraatheid knieprothesen te plaatsen dan de huidige conventionele technieken. 

 

In het AZ ALMA ziekenhuis zijn we als groep kniechirurgen (Dr Van den Wyngaert, Dr Ghijselings,Dr Demurie,Dr Van Onsem) bij de eersten in Europa om robot geassisteerde knieprothese chirurgie (Mako-robot) uit te voeren met de de gedigitaliseerde robot-arm geassisteerde chirurgie . 

 

Met deze hoog technologische en minder invasieve chirurgie kan nauwkeuriger geopereerd worden in moeilijk bereikbare zones van het menselijk lichaam dan met  klassieke conventionelere technieken. 

Voordat je een knie-prothese ingreep krijgt met deze robot geassisteerde technologie dient wel een scan opname (CT-scan) van de zieke knie te worden genomen op de dienst radiologie.Dat kan tot 1 week voor de ingreep.

Je tijdschema in een notendop:

EEN HALVE OF PARTIELE KNIE PROTHESE 

 

Je tijdschema in een notendop 

investeer 3 maanden in je gehele revalidatie 

 

Dag -1 ; de dag voor je operatie zal je worden gecontacteerd door de opnamedienst wanneer je aanwezig moet zijn in het ziekenhuis de dag van je ingreep

 

Dag 0; de ingreep duurt een 40-tal minuten , je bent onder narcose voor  45-tal minuten gemiddeld 

 

Dag 1-2; ben je opgenomen in het ziekenhuis. De dag na je ingreep mag (moet) je de geopereerde knie volledig belasten. Je gaat onder leiding van de kinesist al je knie belasten en stappen met 2 krukken. Voor je naar huis gaat leren we je ook hoe je veilig de trap kan doen.

Een grote groep mensen kunnen reeds na 24h het ziekenhuis verlaten, iedereen kan naar huis binnen de 2 overnachtingen.

 

Dag 3-14; Je mag volledig belasten op je geopereerde knie. Veel mensen stappen al vlot met 1 kruk (en zelfs zonder krukken) thuis na 1 week. Je kan je laten bijstaan door je kinesist. Eventueel zelfs in combinatie met de Move-up app 

 

Dag 14-16; verwijderen van de hechtingen bij de huisarts (ook best een bloedname controle)

 

Week 3-4; een grote groep kunnen met de wagen zelfstandig rijden. Dit kan je veilig doen indien je vlot de trap op/af kan (met de leuning).

 

Week 6; controle bij dr Van den Wyngaert met belaste radiografische opname van de geopereerde knie. Vanaf dan volledig stappen zonder hulp van krukken. Ongeveer 9/10 van de geopereerde mensen komen al naar de consultatie zonder hun kruk.

 

Week 6 en later; de vlotheid van je verdere revalidatie hangt vooral af van de snelheid dat je knie ontzwelt. Fietsen en wandelen kan afhankelijk van de zwelling.

Vanaf dan progressief al je vroegere activiteiten terug opnemen.

 

1 jaar na je ingreep ; best nog eens een controle voorzien met een controle radiografie van de knie 

Orthopedic surgeon - specialized in the treatment of knee injuries

bottom of page