KIJKOPERATIE

Wat is een kijkoperatie?

Met een kijkoperatie of arthroscopie wordt uw knie van binnen geëvalueerd op beschadigingen. Op deze manier kunnen de meest frequent voorkomende knie-aandoeningen (gescheurde meniscus of kruisbanden, beschadigd kraakbeen, gebroken bot, afbrokkeling bot of kraakbeen, gewrichtsslijtage, ontsteking) opgespoord en behandeld worden.

 

Deze eenvoudige ingreep kan meestal in dagbehandeling worden uitgevoerd. Samen met de anesthesist wordt vóór de operatie bepaald of u een ruggenprik (rachiverdoving) of narcose krijgt. Met uw voorkeur wordt uiteraard rekening gehouden. Informatie over de kostprijs vindt u op de website van AZ Alma.

Verstandige keuzes maken...
NMR.jpg

Geen artroscopie en geen MRI-scan bij knieën met belangrijke artrose zonder mechanische knieklachten.

 

Bij slijtage in de knie gaat de meniscus door artrose in kwaliteit achteruit. Bij patiënten ouder dan 50 jaar geldt: 

- Als de meniscus in kwaliteit achteruit gaat, is dat een beginnende uiting van artrose van de knie. Een kwalitatief slechte meniscus kan klachten geven. Alleen als er "blokkage" en mechanische klachten zijn (de knie niet meer goed kunnen strekken), is het zinvol om een deel van de meniscus via een kijkoperatie (artroscopie) te verwijderen. 

- Bij knieklachten moet eerst een staande röntgenfoto (bij voorkeur een fixed flexion view) van de knie gemaakt worden.

Er is geen indicatie voor routinematig gebruik van MRI-scan.

Hoe verloopt de ingreep?

Tijdens de operatie test Dr. Van den Wyngaert de stabiliteit van uw knie en de kwaliteit van uw gewrichtsbanden. Daarna maakt hij twee of drie kleine gaatjes in de knie, waardoor een optiek, een kijkbuis (arthroscoop) met een doorsnede van 5 mm, wordt ingebracht. Deze is aangesloten op een mini-videocamera, die beelden van het gewricht doorstuurt naar een monitor. Zo kunt u de operatie desgewenst zelf volgen indien u een ruggenprik heeft gekozen als methode van verdoving.

De ingreep duurt, afhankelijk van de bevindingen, 10 tot 20 minuten. Dr. Van den Wyngaert behandelt meteen eventuele afwijkingen. Het kraakbeen en/of de meniscus worden ontdaan van losse fragmenten en ruwe oppervlaktes kunnen gladgemaakt worden door middel van "shaving". Een gescheurde meniscus kan meteen gehecht worden en de kwaliteit van de kruisbanden kan beoordeeld worden.

Meniscusletsels
Knee_Arthroscopy_»_Amon_Ferry,_MD_2019-0
partial meniscus removal - Google Search
arthrex meniscus.jpg

Een meniscusinscheuring is een vaak voorkomend probleem.

De meniscus is een sikkelvormig rubbertje dat aan de binnenzijde en de buitenzijde van uw kniegewricht. 

Deze structuur heeft geen of zeer weinig bloedvaatjes. Daardoor kan deze structuur zich in geval van letsel niet zelf herstellen. U hoeft niet altijd een ongeval of een trauma te hebben om een meniscusscheur te krijgen.

De klachten zijn meestal een zeurende pijn met een blokkagegevoel bij torsiebewegingen in de knie.

Het linkse arthroscopische beeld toont een een normale meniscusstructuur. Het rechtse beeld toont een scheur (gele pijl).

Enkel het defecte stukje meniscaal weefsel wordt weggenomen bij een arthroscopie. We trachten steeds zo veel mogelijk gezond meniscus weefsel te behouden, gezien de meniscus een belangrijke structuur is voor de kraakbeenbescherming, stabiliteit en beweging van uw knie.

Vooral bij jonge patienten (<25 jaar) kunnen we soms de meniscus toch herstellen, afhankelijk van verschillende factoren, zoals de locatie van de meniscusscheur. We noemen dit een "all-inside" meniscushechting.

De revalidatie is wel uitgebreider dan bij een "klassieke" menicusoperatie, met het dragen van een brace en steunverbod voor viertal weken.

Kraakbeenletsels
kraakbeen letsel.jpg
Cartilage-Damage-Repair-Surgery-1.png

Kraakbeenletsels worden ook vaak vastgesteld bij kijkoperaties. 

Kraakbeenbeschadiging is artrose.

Men classificeert kraakbeenschade gewoonlijk in 4 graden, waar bij de ergste graad (graad 4) geen kraakbeen meer aanwezig is. 

Losliggende en blokkerende stukjes kraakbeen worden verwijderd tijdens de kijkoperatie.

Met een soort "polier"-apparaatje kunnen we losliggende fragmentjes terug egaliseren.

Echter hoe groter de defectzones van kraakbeenschade, hoe slechter de prognose. Er bestaan verschillende hersteltechnieken voor kraakbeen, met zeer wisselend resultaat en zeer afhankelijk van de grootte en locatie van het kraakbeendefect.

Zijn er complicaties mogelijk?

Bij elke operatie kunnen complicaties optreden, al gebeurt dat gelukkig zelden bij een arthroscopie. Mogelijke complicaties:
 

 • Infectie
  Symptomen: toename van zwelling en roodheid in het operatiegebied, toename wondvocht, verandering in kleur en geur van het wondvocht, toename pijn, koorts (>38°C).

 • Trombose
  Symptomen: uw kuit is dik, rood, glanzend, gespannen en pijnlijk, u kan uw tenen niet naar uw neus optrekken.

 • Longembolie
  Symptomen: pijn op de borst, moeilijke of versnelde ademhaling, benauwd gevoel, transpiratie, verward zijn.

 • Nabloeding
  Symptoom: toename van (helder rood) bloed in het verband.

Orthopedisch chirurg - gespecialiseerd in de behandeling van knieletsels