top of page

KIJKOPERATIE

Wat is een kijkoperatie?

Met een kijkoperatie of arthroscopie wordt uw knie van binnen geëvalueerd op beschadigingen. Op deze manier kunnen de meest frequent voorkomende knie-aandoeningen (gescheurde meniscus of kruisbanden, beschadigd kraakbeen, gebroken bot, afbrokkeling bot of kraakbeen, gewrichtsslijtage, ontsteking) opgespoord en behandeld worden.

 

Deze eenvoudige ingreep kan meestal in dagbehandeling worden uitgevoerd. Samen met de anesthesist wordt vóór de operatie bepaald of u een ruggenprik (rachiverdoving) of narcose krijgt. Met uw voorkeur wordt uiteraard rekening gehouden. Informatie over de kostprijs vindt u op de website van AZ Alma.

Verstandige keuzes maken...
NMR.jpg

Geen artroscopie en geen MRI-scan bij knieën met belangrijke artrose zonder mechanische knieklachten.

 

Bij slijtage in de knie gaat de meniscus door artrose in kwaliteit achteruit. Bij patiënten ouder dan 50 jaar geldt: 

- Als de meniscus in kwaliteit achteruit gaat, is dat een beginnende uiting van artrose van de knie. Een kwalitatief slechte meniscus kan klachten geven. Alleen als er "blokkage" en mechanische klachten zijn (de knie niet meer goed kunnen strekken), is het zinvol om een deel van de meniscus via een kijkoperatie (artroscopie) te verwijderen. 

- Bij knieklachten moet eerst een staande röntgenfoto (bij voorkeur een fixed flexion view) van de knie gemaakt worden.

Er is geen indicatie voor routinematig gebruik van MRI-scan.

Je tijdschema in een notendop:

Je tijdschema in een notendop 

Dag -1 ; de dag voor je operatie

-zal je worden gecontacteerd door de opnamedienst wanneer je aanwezig moet zijn in het ziekenhuis de dag van je ingreep

-in COVID tijden is een PCR test voor je ingreep toch nodig desondanks je gevaccineerd zou zijn

 

Dag 0; de dag van je daghospitalisatie ingreep

-Je moet nuchter zijn (niet eten, niet drinken, niet roken) minimaal 8uur voor je geplande uur van je ingreep. 

-medicatie die je normaal gebruikt mag je nemen met een slokje water (indien je niet zeker bent contacteer je best je huisarts hieromtrent)

-bloedverdunners die je neemt zeker te stoppen (bespreek met je huisarts ivm periode)

De kijk operatie van de knie (of arthroscopie van de knie), de operatie zelf

-duurt een 10 tot 15 tal minuten

-met 2 tot 3 kleine steekwondjes rond de voorkant van je knie

-je gaat in een lichte narcose via de baxter of zo je wenst met een ruggeprik waar alleen je benen zijn verdoofd. De ruggeprik heeft wel het nadeel tov de lichte narcose dat je na de ingreep langer moet wachten tot je benen “wakker” zijn en je weer kan plassen. De meeste mensen op daghospitaal ingrepen opteren daarom eerder voor een lichte narcose (roesje) die sneller veel sneller uitwerkt, want onmiddellijk na je ingreep voel je je echt fit. De producten die we gebruiken bij deze zeer korte narcoses (max 15 minuten) hebben een gans andere samenstelling dan bij andere grotere ingrepen waarbij mensen in het ziekenhuis dienen te overnachten.

-ik kom zelf in de recovery (verkoeverkamer) onmiddellijk na je ingreep al kort uitleggen hoe de ingreep is verlopen, de uitgebreide uitleg en eventuele verdere behandeling vertel ik u op de controle consultatie na een 3-tal weken.

-eens al je medische parameters in orde zijn kan je meestal in de loop van de dag , na een aantal uren, al naar huis

-diezelfde dag moet iemand je komen halen, je mag niet zelf met de wagen (fiets, bromfiets) rijden gezien de medicatie die je hebt gekregen meestal pas na 12h volledig is uitgewerkt. De dag na je ingreep mag je zelf met de wagen rijden, zo je knie het toelaat.

Activiteiten 

-je mag onmiddellijk steunen op je been dat geopereerd is

-je kan een ongemak voelen van spanning en zwelling, hiervoor helpt locaal ijs

-je krijgt een medicatie voorschrift mee 

1 doosje met 10 spuitjes van clexane 40mg om elke dag in te spuiten onderhuids (best in de huid in je buikzone). Veel mensen doen deze kleine prikjes zelf. Vraag eventueel aan de verpleging van het daghospitaal hoe je dat moet doen. Het is niet verplicht om deze prikjes te plaatsen, maar het is wel veilig als preventie tegen flebitis van je been.

1 doosje met paracetamol 1g (bij eventuele pijn te nemen tot 3 maal per dag)

1 doosje met een onstekingsremmer (bv Meloxicam 30mg, best innemen voor 10-tal dagen 1 maal per dag). Stop deze onstekingsremmer zo je maaglast zou hebben. Voor al deze medicatie krijg je een voorschrift mee als je naar huis gaat.

-1 of 2 krukken meebrengen naar het ziekenhuis is zinvol, echter indien je kan staan heb je ze eigenlijk niet nodig

-zelf niet met de wagen rijden de eerste 24h na je ingreep, dus iemand moet je komen halen aan het ziekenhuis

-een attest van werkongeschiktheid voor 1 maand vanaf de dag van je ingreep krijg je ook mee voor je eventuele werkgever.

 

Dag 1- 21 ;  De dagen na je ingreep

-je mag de dag nadien douchen (wel de steekwondjes met een medisch kleefverband vochtvrij houden!), dus geen bad nemen zolang wonde niet geheeld (minimaal 10 dagen tellen)

-je mag volledig belasten op je geopereerd been (tenzij we hebben gemeld dat je dat beter niet doet)

-bij wat zwelling helpt locaal ijs-pack (bv. 3 maal een kwartiertje gespreid over de dag)

-veel mensen kunnen al met de wagen rijden de dag na de ingreep

-fietsen mag zodra je kan

-ideaal is dat je na 1 week bij je huisarts op consultatie gaat voor je wond en knie nazicht

-met sport activiteiten wacht je best tot je terug op consultatie bent geweest

-indien je nood hebt aan een kinesist voor je initiële revalidatie kan je een voorschrift vragen aan je huisarts  

-veel mensen kunnen administratief werk reeds herstarten na 3-tal dagen

-mensen met een knie-belastend beroep wachten best tot de controle consultatie na 3 weken alvorens te herstarten

Week 3-4;

-controle op consultatie na 3-tal weken (normaal heb je de afspraak reeds gehad bij de planning van je ingreep)

-met bespreking van eventuele verdere behandeling zo dat nodig moest zijn

Hoe verloopt de ingreep?

Tijdens de operatie test Dr. Van den Wyngaert de stabiliteit van uw knie en de kwaliteit van uw gewrichtsbanden. Daarna maakt hij twee of drie kleine gaatjes in de knie, waardoor een optiek, een kijkbuis (arthroscoop) met een doorsnede van 5 mm, wordt ingebracht. Deze is aangesloten op een mini-videocamera, die beelden van het gewricht doorstuurt naar een monitor. Zo kunt u de operatie desgewenst zelf volgen indien u een ruggenprik heeft gekozen als methode van verdoving.

De ingreep duurt, afhankelijk van de bevindingen, 10 tot 20 minuten. Dr. Van den Wyngaert behandelt meteen eventuele afwijkingen. Het kraakbeen en/of de meniscus worden ontdaan van losse fragmenten en ruwe oppervlaktes kunnen gladgemaakt worden door middel van "shaving". Een gescheurde meniscus kan meteen gehecht worden en de kwaliteit van de kruisbanden kan beoordeeld worden.

Meniscusletsels
Knee_Arthroscopy_»_Amon_Ferry,_MD_2019-0

Een meniscusinscheuring is een vaak voorkomend probleem.

De meniscus is een sikkelvormig rubbertje dat aan de binnenzijde en de buitenzijde van uw kniegewricht. 

Deze structuur heeft geen of zeer weinig bloedvaatjes. Daardoor kan deze structuur zich in geval van letsel niet zelf herstellen. U hoeft niet altijd een ongeval of een trauma te hebben om een meniscusscheur te krijgen.

De klachten zijn meestal een zeurende pijn met een blokkagegevoel bij torsiebewegingen in de knie.

Het linkse arthroscopische beeld toont een een normale meniscusstructuur. Het rechtse beeld toont een scheur (gele pijl).

partial meniscus removal - Google Search

Enkel het defecte stukje meniscaal weefsel wordt weggenomen bij een arthroscopie. We trachten steeds zo veel mogelijk gezond meniscus weefsel te behouden, gezien de meniscus een belangrijke structuur is voor de kraakbeenbescherming, stabiliteit en beweging van uw knie.

arthrex meniscus.jpg

Vooral bij jonge patienten (<25 jaar) kunnen we soms de meniscus toch herstellen, afhankelijk van verschillende factoren, zoals de locatie van de meniscusscheur. We noemen dit een "all-inside" meniscushechting.

De revalidatie is wel uitgebreider dan bij een "klassieke" menicusoperatie, met het dragen van een brace en steunverbod voor viertal weken.

Kraakbeenletsels
kraakbeen letsel.jpg
Cartilage-Damage-Repair-Surgery-1.png

Kraakbeenletsels worden ook vaak vastgesteld bij kijkoperaties. 

Kraakbeenbeschadiging is artrose.

Men classificeert kraakbeenschade gewoonlijk in 4 graden, waar bij de ergste graad (graad 4) geen kraakbeen meer aanwezig is. 

Losliggende en blokkerende stukjes kraakbeen worden verwijderd tijdens de kijkoperatie.

Met een soort "polier"-apparaatje kunnen we losliggende fragmentjes terug egaliseren.

Echter hoe groter de defectzones van kraakbeenschade, hoe slechter de prognose. Er bestaan verschillende hersteltechnieken voor kraakbeen, met zeer wisselend resultaat en zeer afhankelijk van de grootte en locatie van het kraakbeendefect.

Zijn er complicaties mogelijk?

Bij elke operatie kunnen complicaties optreden, al gebeurt dat gelukkig zelden bij een arthroscopie. Mogelijke complicaties:
 

 • Infectie
  Symptomen: toename van zwelling en roodheid in het operatiegebied, toename wondvocht, verandering in kleur en geur van het wondvocht, toename pijn, koorts (>38°C).

 • Trombose
  Symptomen: uw kuit is dik, rood, glanzend, gespannen en pijnlijk, u kan uw tenen niet naar uw neus optrekken.

 • Longembolie
  Symptomen: pijn op de borst, moeilijke of versnelde ademhaling, benauwd gevoel, transpiratie, verward zijn.

 • Nabloeding
  Symptoom: toename van (helder rood) bloed in het verband.

Orthopedisch chirurg - gespecialiseerd in de behandeling van knieletsels

bottom of page